Holiday

Đợt lễ này được nghỉ khá dài. Tưởng được ăn chơi nhảy múa dài dài, có thêm ít thời gian dư giả học bài. Đến đầu tuần nhận SMS từ FTMS, báo cuối

Read More →

Ngủ gật

4 ngày nay đi học. Sinh nhật thì tổ chức lai rai mấy ngày trước. Đến đúng ngày sinh thì đi học muộn, vào lớp mệt quá chỉ muốn lăn ra ngủ. Chỉ tội ngồ

Read More →

Dũng cảm

Khi đọc đến phần cuối của Harry Potter, ta sẽ thực sự khâm phục 1 người đàn ông. Ông ta đã làm những gì ông thấy nên làm, mặc dù những điều đó thậ

Read More →