Cuộc đời.

$normal_life = array ('$$$', 'xxx', 'flame');
if (!in_array ($normal_life))
{  echo 'I am in JESUS';}

7 thoughts on “Cuộc đời.

  1. Kho hieu qua Thang oi, dinh suy nghi vai hom xem cong thuc nay nhu the nao ma nhuc dau qua thoi hoi thang ong lun cho rui. What is this vay ong???

  2. Một cách ngắn gọn thì:
    – Mọi người sống chỉ vì: $$$, XXX (ai muốn biết xxx là gì thì cứ vào Google, gõ chữ xxx – Chị Hằng rành vụ này lắm, he he), hoặc danh vọng mà thôi.
    – Nếu không bị chi phối bởi những điều trên thì chỉ có thể là chúa trời.

  3. Vay ra T dang bi 1 trong 3 thu do chi phoi ah??? Cha cha, $$$ chac khong phai roi, danh vong cung khong han, hay la XXX, hehe, trung roi phai khong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *