Mắt biếc

Nhân Netflix bắt đầu chiếu Mắt Biếc, mình coi thử.Chất lượng cảnh quay nói chung là tốt. Thể hiện đúng khung cảnh ngày xưa, kể cả nơi phố thị.Có điều, thành phố Huế gì mà toàn người nói giọng miền Nam. Tuy nhiên điều này cũng không quan trọng lắm.Mắt Biếc được công chúng đón

Read More