Hình cưới

Hot news: đã có hình cưới. Nhớ lại hôm đi chụp hình, trời âm u như sắp mưa, làm 2 đứa sợ rằng trời mưa thì phải dời qua hôm sau. May mắn là trời nhiều

Read More →