Why, twitter

Hôm nay có bất ngờ thú vị: bx đã tìm hiểu và sử dụng Twitter. Bx quả là con người hitech Twitter là gì? Nó là dạng micro blog, nghĩa là cũng là 1 dạng … b

Read More →

Tết

Sắp đến giao thừa rồi. Để chúc tết “đồng bào” cho nhanh, mình nối điện thoại vào máy tính rồi dùng phần mềm iPhone PC Suite để soạn và gửi t

Read More →

Năm mới

Đua đòi viết vài chữ cho nó có khí thế. Định viết 1 bài đàng hoàng nhưng thôi, để đến tết ta. Mình là người Việt mà 🙂

Read More →