Why, twitter

Hôm nay có bất ngờ thú vị: bx đã tìm hiểu và sử dụng Twitter. Bx quả là con người hitech Twitter là gì? Nó là dạng micro blog, nghĩa là cũng là 1 dạng … blog. Thực ra twitter không có những tính năng “đao to búa lớn” như các blog khác: chẳng thể

Read More

Tết

Sắp đến giao thừa rồi. Để chúc tết “đồng bào” cho nhanh, mình nối điện thoại vào máy tính rồi dùng phần mềm iPhone PC Suite để soạn và gửi tin hàng loạt cho tiện. Ai ngờ cái phần mềm này hoạt động ra sao đó mà cắt cái tin vừa đủ của mình thành

Read More

Năm mới

Đua đòi viết vài chữ cho nó có khí thế. Định viết 1 bài đàng hoàng nhưng thôi, để đến tết ta. Mình là người Việt mà 🙂