Up in the air

Học tiếng Anh để biết đọc, biết viết thì không khó lắm. Nhưng để thực sự giỏi thì quả là khó. Mình vẫn chưa xem được hoàn toàn film bằng tiếng Anh, mặc dù khi giao tiếp thì thấy cũng ok. Một phần là vì trong film hoặc ngôn ngữ đời thường họ dùng nhiều

Read More