Đổi thông tin VCB

Do CMND cũ hết hạn, mình phải làm lại CMND mới, và phải ra ngân hàng update lại thông tin. Với Citibank, mọi thứ đều suôn sẻ. VCB thì lại gặp chút sự cố.

Read More →