Máy tính mới

Sáng nay tôi mới nhận laptop từ công ty mới. À quên, tôi mới chuyển công ty, việc này tôi sẽ nói ở một bài khác. Máy mới của tôi vẫn hiệu HP, nhưng lần

Read More →

Cài đặt Appfog

Download và cài rubyinstaller-1.9.3-p448.exe DevKit-tdm-32-4.5.1-20101214-1400-sfx.exe Cần download bản 4.5.1 thay vì 4.5.2 vì bản 4.5.2 không tương thích (mặc dù trên trang chủ

Read More →