Vui vui

Tự tựng hôm nay thấy vui vui. Có lẽ vì làm thêm được 1 tí cho MATH. Có câu SQL bấy lâu nay không nghĩ ra thì hôm nay nghĩ ra, he he. Mình thích lập trình vì 1 ph

Read More →

Cấu hình Wireless

Mấy hôm nay loay hoay với cái wireless mà không sao tìm được vấn đề. Chả là mình muốn đổi tên Wireless, mà cứ vào địa chỉ mặc định 192.168.1.1 thì nó hi

Read More →