Bơi

Quyền Bình rủ mình đi xem bốc mộ. Nghe bọn nó kể với nhau nhiều rồi mà mình chưa xem bao giờ, nên nó rủ mình đồng ý luôn. Nó chở mình trên 1 chiếc xe đạp nam, nghĩa là có cái khung ngang nối yên với ghi đông. Nó phải luồn người qua cái

Read More

Chuẩn mực kiểm toán sửa đổi

VACPA sắp ban hành lại các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) mới, sửa đổi bổ sung cho cho các chuẩn mực hiện hành. Nguyên nhân là do chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) đã sửa đổi, tất nhiên, chứ VACPA mà tự nghĩ được à? Các thay đổi này hôm qua update

Read More

Cách mạng lối sống

Có lẽ cần thay đổi nếp sống 1 chút. Tối ngủ sớm, sáng dậy sớm. Có nhiều cái lợi. Sáng dậy sớm đi làm sớm, không bị kẹt xe, tiết kiệm thời gian đi trên đường. Thêm nữa, sẽ đến công ty sớm, không bị trễ giờ, tác phong pro hơn. Thể dục: cái này

Read More