Bơi

Quyền Bình rủ mình đi xem bốc mộ. Nghe bọn nó kể với nhau nhiều rồi mà mình chưa xem bao giờ, nên nó rủ mình đồng ý luôn. Nó chở mình trên 1 chiếc xe đ

Read More →

Cách mạng lối sống

Có lẽ cần thay đổi nếp sống 1 chút. Tối ngủ sớm, sáng dậy sớm. Có nhiều cái lợi. Sáng dậy sớm đi làm sớm, không bị kẹt xe, tiết kiệm thời gian đi

Read More →