Chuẩn mực kiểm toán sửa đổi

VACPA sắp ban hành lại các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) mới, sửa đổi bổ sung cho cho các chuẩn mực hiện hành. Nguyên nhân là do chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) đã sửa đổi, tất nhiên, chứ VACPA mà tự nghĩ được à?

Các thay đổi này hôm qua update CPA mới biết, tính ra còn là sớm, vì giữa sang năm (2012) mới ban hành. Nhưng kiểm toán theo ISA mới thì mình đã làm từ 2 năm nay rồi, chỉ có điều không biết đấy là cái mới được sửa, tưởng là từ trước đến giờ nó vẫn vậy. Tại sao lại làm sớm vậy? Vì Audit Approach của hãng mình làm thống nhất trên toàn cầu, dựa vào ISA. Hàng năm cứ phải học vài buổi vì Deloitte Global) thay đổi 1 vài chỗ trong approach (may sao, năm nay không đổi).

Năm ngoái thay đổi rất nhiều, significant changes. Và những thay đổi đó bây giờ là “mới” với chuẩn mực VN. Kể ra vài cái:

– Kiểm toán dựa trên risk based approach. Cái này được nhắc đến nhiều trước đó nhưng bây giờ mới thực sự là risk-based.

– Có 2 presumed risks: management override of control và revenue recognition.

– Thời hạn lưu trữ file kiểm toán: 60 ngày.

– Kiểm soát chất lượng kiểm toán: EQCR

… (các thay đổi khác, các bạn đợi VACPA ban hành VSA để đọc nhé)

Đại khái nhờ vậy mà khi làm bài test thì thấy dễ ợt, vì toàn cái mình đã làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *