Xa nhà

Ngày này 15 năm trước, chị chở mình đi nhập học. Ngày hôm đó là ngày mình bắt đầu sống xa nhà. Ngày ra đi (nghe gớm quá), cả gia đình đều vui. Thậm chí mình không nhớ nhà như mọi người lo. Ngày hôm đó mình được gặp các bạn mới, đặc biệt ấn

Read More