Job

Có vẻ như gần đây mình có tiến bộ (đáng kể) về time management. Cần thêm thời gian để kiểm chứng nhưng có nhiều dấu hiệu tích cực. Vài tuần nữa là t

Read More →

Cuối tuần

Cuối tuần này mình mất hơi nhiều thời gian vào cái máy tính. Chẳng phải vì mê mẩn gì, mà vì hôm trước đó táy máy gỡ cái MS Visio ra khỏi máy cho nhẹ bớ

Read More →

Stack Overflow

Phải nói là Stack Overflow quá tuyệt vời. Ở Việt Nam chưa có 1 trang nào làm được điều tương tự. Với 1 cộng đồng mạnh, sẵn sàng chia sẻ, Stack Overflow ch

Read More →

Năm mới 2010

Hôm nay, ngày đầu năm mới, đáng lẽ phải được nghỉ thì mình vẫn phải đi làm. Làm cái nghề kiểm toán này thì thời gian nghỉ ngơi là thứ rất xa xỉ. M

Read More →