Tổng hợp trong tuần

Tuần vừa rồi mình làm việc khá tốt, tương đối hiệu quả. Tuy nhiên cần note lại một số điểm cần rút kinh nghiệm: – Revise WP contract chưa kịp thời, từ sáng hôm trước đến sáng hôm sau mới trả lại, trong khi Lee Heng đang cần để gửi khách hàng. – WP về

Read More

Quản lý công việc

Tuần vừa rồi anh Hạ có tổ chức 1 buổi chia sẻ kiến thức về cách quản lý công việc, sử dụng Outlook để follow up. Mình đến tham dự mà không expect gì nhiều vì mình cũng đã thử trước đó nhưng không mấy kết quả. Tuy nhiên sau khi tham dự xong, ứng

Read More