Tổng hợp trong tuần

Tuần vừa rồi mình làm việc khá tốt, tương đối hiệu quả. Tuy nhiên cần note lại một số điểm cần rút kinh nghiệm: – Revise WP contract chưa kịp thời,

Read More →

Quản lý công việc

Tuần vừa rồi anh Hạ có tổ chức 1 buổi chia sẻ kiến thức về cách quản lý công việc, sử dụng Outlook để follow up. Mình đến tham dự mà không expect gì nh

Read More →