Vịnh đám mây

Lửng lơ vô định giữa mênh mông Lúc thấp lúc cao, sống lông bông Khi đen khi trắng, tâm bất định Một đời phiêu bạt cõi hư không Thắng TPHCM, 8/12/2008