Điều ông Thăng cần làm 

Gần đây, dư luận xôn xao với báo cáo của World Bank về việc doanh nghiệp phải đóng 40% lợi nhuận cho các cơ quan thuế, bhxh. Tỉ lệ này được xem như là vắt kiệt sức của doanh nghiệp.  Thực ra, có một con số khác khủng hơn nhiều: TPHCM cứ thu ngân sách

Read More