Quản lý Blog

Sau vụ việc của em Vàng Anh, người ta rầm rộ hô hào đòi phải quản lý blog. Thực ra ý kiến đòi quản lý blog có từ lâu rồi, nhưng bây giờ thì nó phát tri

Read More →

Thể Công của tôi.

Nhập khẩu cầu thủ ngoại là một phần tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp. Hoà vào dòng chảy ấy, có thể thành công, có thể không; nhưng đứng ngoài dòng

Read More →