Hành trình tìm mua nhà

Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà là 3 việc đại sự của đời người. Cái đại sự cuối cùng được dự kiến là muộn nhất, thế nhưng nó đến sớm hơn đến bất ngờ. Một buổi chiều chủ nhật, mình và bx tương lai tự dưng quyết định vay tiền mua nhà. Sau khi hỏi

Read More