Trà

Người miền Bắc bọn mình thường hay uống trà, như miền Nam uống cà phê. Dân gian vốn lưu truyền câu nói nổi tiếng “Chè (trà) Thái, gái Tuyên”, ý nói trà Thái Nguyên là ngon nhất, còn gái Tuyên Quang là đẹp nhất (nghe đâu nhiều hoa hậu, á hậu VN có gốc Tuyên

Read More