Trà

Người miền Bắc bọn mình thường hay uống trà, như miền Nam uống cà phê. Dân gian vốn lưu truyền câu nói nổi tiếng “Chè (trà) Thái, gái Tuyên”, ý

Read More →