Chuyển host

Tớ mới phải chuyển host. Lần này là bắt buộc vì host tớ thuê đã hết hạn, tình hình kinh tế lại đang khó khăn 😀 Ban đầu tớ định chuyển sang dùng word

Read More →

Hà Nội Thu 2009

Lần đi này tôi biết thêm nhiều thông tin thú vị. Bạn đã bao giờ từng ở vùng thời tiết -19oC (âm 19 độ C) chưa? Tôi đã trải qua. Nhưng đó là nhiệt độ

Read More →

Trở lại với Windows

Hôm nay tôi đã xài lại Windows trên con desktop ở nhà, thay vì dùng Ubuntu như trước kia. Nguyên nhân là vì trên Ubuntu không có Excel mà chỉ có bộ Open Office với

Read More →

Training – Hà Nội

Vậy là tôi sẽ lại có dịp được ra Hà Nội. Lần này là để tham dự 1 khóa training của công ty về Enterprice Risk Service. Mặc dù khóa học rơi vào tuần sau v

Read More →