Linh tinh

Vì bạn Linh muốn biết lão dạo này handsome thế nào, và vì lão muốn nói rằng lão handsome lắm, nên upload ít ảnh lên:http://picasaweb.google.com/thangnguyenmanh Dạo này hơi lười viết, không chỉ trên này mà còn trên official site. Hiện giờ site còn một số lỗi, đang debug nhưng, hic hic, vẫn còn khá nhiều

Read More

For men only

Cái này lão sưu tầm, không rõ tác giả. Một công trình khoa học rất đáng để anh em bớt chút thời gian quý báu ra ngồi đọc. Đã có kẻ ngồi viết hẳn 1 phần mềm tính điểm dựa trên bài viết dưới này để anh em sử dụng cho nhanh. Lão sẽ cố

Read More