Linh tinh

Vì bạn Linh muốn biết lão dạo này handsome thế nào, và vì lão muốn nói rằng lão handsome lắm, nên upload ít ảnh lên:
http://picasaweb.google.com/thangnguyenmanh

Dạo này hơi lười viết, không chỉ trên này mà còn trên official site. Hiện giờ site còn một số lỗi, đang debug nhưng, hic hic, vẫn còn khá nhiều lỗi (do phen này refactor lại toàn bộ trang web, chuyển sang dùng Zend Framework cho chuyên nghiệp). Nhưng không lâu nữa, official site của lão sẽ trở lại, “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi…

7 thoughts on “Linh tinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *