Làm đúng việc

Quản lý todo list sao cho hiệu quả là một việc không dễ dàng. Khi có quá nhiều việc, todo list không khi nào xong, thì cái cảm giác đi về mà chưa xong việc khiến ta không “thỏa mãn” khi về nhà. Tuy nhiên chúng ta không nhất thiết phải complete hết tất cả

Read More