Dũng cảm

Khi đọc đến phần cuối của Harry Potter, ta sẽ thực sự khâm phục 1 người đàn ông. Ông ta đã làm những gì ông thấy nên làm, mặc dù những điều đó thật khó khăn. Người khác không hiểu ông. Những người xung quanh luôn trách ông, kể cả những người trong cùng nhóm

Read More

Giao dịch trực tuyến đầu tiên của tôi.

Track back from http://www.manhthang.net/detail/view/article/90 Sau khi có mấy cái VISA card, tôi đã bỏ ra khá nhiều thời gian để kiếm 1 dịch vụ gì đó trên mạng để kiểm tra thử xem cái VISA của tôi hoạt động có OK không . Thứ đầu tiên tôi nghĩ tới là hosting (1) bởi vì tôi

Read More