Man mác buồn

Tất nhiên bây giờ không phải là mùa hè để ca lên bài “nỗi buồn hoa phượng”. Nhưng trưa nay đi ăn trưa, nhìn cảnh vật, cây cối, không khí trầm l

Read More →

Những ước mơ

Mình từng mơ được ngồi trên những quả đồi trong khuôn viên trường Đại học Lomonoxop, hàng ngày được nghe giảng từ các giáo sư toán hàng đầu thế giớ

Read More →