About

Tôi là Thắng, một người sinh ra và lớn lên ở quê hương 5 tấn Thái Bình và hiện đang sống, làm việc tại Tp Hồ Chí Minh.

Mặc dù nghề nghiệp là kiểm toán viên nhưng tôi cũng rất thích tìm hiểu về CNTT, đặc biệt là web và ngôn ngữ lập trình PHP.


2 thoughts on “About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *