Giấc mơ trưa

Trưa nay mình ngủ hơi bị nhiều, chắc để bù cho nguyên tuần thèm ngủ. Và mình mơ. Trong giấc mơ mình đi giữa 2 cái hố, 1 bên có 1 con trăn và 1 bên có 1 con rắn độc. Con trăn thì không có gì đặc biệt, nhưng con rắn thì rất dài,

Read More

English news returned

If you follow me in the net from beginning, you might know my original website in which I posted everything in English. It’s because I want to practice English and improve English writing skill. After a period of discontinue, I think it’s time to resume the activity. Now is the most crazy time in audit

Read More