Giấc mơ trưa

Trưa nay mình ngủ hơi bị nhiều, chắc để bù cho nguyên tuần thèm ngủ. Và mình mơ. Trong giấc mơ mình đi giữa 2 cái hố, 1 bên có 1 con trăn và 1 bên có 1 con r

Read More →

English news returned

If you follow me in the net from beginning, you might know my original website in which I posted everything in English. It’s because I want to practice English and improve English writing ski

Read More →