Lỗi AS/2

Không chạy được folio. Giải pháp: Properties/Comparability/Chon Windows XP. Áp dụng cho cả Folio và AS/2 Không gõ được tiếng Việt bằng Unikey trên file Word/excel mở

Read More →