Deloitte – the best place to launch a career

http://www.businessweek.com/careers/content/sep2007/ca20070913_595536.htm?chan=careers_special+report+–+best+places+to+launch+a+career_best+places+to+launch+a+career Các công ty kiểm toán đứng đầu danh sách, trên cả bọn Google. Trong đó, DTT xếp ở vị trí số 1. Đấy là tình hình trên thế giới.

Diễn tập chống khủng bố – Hà Nội

Tặng bà con thích phim hành động vài hình ảnh diễn tập chống khủng bố tại Hà nội.Video này ghi cảnh không hoành tráng lắm. Hồi trước xem 1 video diễn tập chống khủng bố cũng của VN nhân hội nghị APEC, thấy mấy chú đặc nhiệm đeo dây nhảy dần dần từ nóc nhà

Read More