Lunar new year

It’s the last day in vacation of lunar new year. Tomorrow i have to come back to work. There’re a lot of fun during the holiday. We have go to 17th floor of a building to watch the fire

Read More →

Lượm lặt Steve Jobs

Mình đang đọc cuốn Steve Jobs. Sách thì dài, lại đọc trên nguyên bản tiếng Anh nên hơi lâu. Tuy nhiên với cuốn sách như thế này thì càng dài, càng lâu thì c

Read More →