Lunar new year

It’s the last day in vacation of lunar new year. Tomorrow i have to come back to work. There’re a lot of fun during the holiday. We have go to 17th floor of a building to watch the firework at 3 locations. We have spent first 2 days in new year in HCM before going

Read More

Lượm lặt Steve Jobs

Mình đang đọc cuốn Steve Jobs. Sách thì dài, lại đọc trên nguyên bản tiếng Anh nên hơi lâu. Tuy nhiên với cuốn sách như thế này thì càng dài, càng lâu thì càng tốt, chỉ sợ nó hết nhanh thôi. Có vài điều rút tỉa được từ Steve, có thể hơi vụn vặt và

Read More