Seiko 5

Nhớ hồi lớp 8, ông anh rể mình được tặng 1 chiếc Seiko 5 mặt vuông chém cạnh. Ông ấy không đeo nên mình mượn đeo luôn. Seiko 5 chém cạnh thời đó là hàng

Read More →