Khách hàng đầu năm

Hôm nay đi kiểm 1 doanh nghiệp thuộc tập đoàn dầu khí. Vì tôi có 1 thằng bạn làm trong tổng công ty này nên gọi điện hỏi nó địa chỉ nơi tôi đang chuẩn

Read More →

Tống cựu nghênh tân

Năm cũ sắp qua, năm mới đang tới. Giờ cũng là lúc nên điểm lại các sự kiện trong năm cũ để xem cái gì đã làm được, cái gì chưa được trong vòng 12 th

Read More →

HipHop

Vậy là HipHop đã xuất hiện sau rất nhiều đồn thổi (và háo hức). Ý tôi không phải là cái trào lưu nhảy nhót dựng ngược đầu lên quay vòng vòng, mà đang

Read More →