GCC

Cuối cùng thì cũng có “đồng minh”. Anh Hiệp đang training về General Computer Control ở Pattaya gửi email về confirm về quan điểm của mình. Vắn tắt 1 chút về vấn đề: ngày nay hầu hết các doanh nghiệp sử dụng máy tính cho công việc hàng ngày, vì vậy khi kiểm toán 1

Read More

Travel (cont.)

Kế hoạch của bọn tôi trong mấy ngày ngoài Hạ Long thay đổi liên tục. Đầu tiên dự định khi công ty kéo về TPHCM thì bọn tôi ở lại đi núi Yên Tử. Sau rồi Lão Đại liên hệ với ku Nam toét và rủ cả đám về Bắc Ninh. Tiếp theo, kế hoạch

Read More

Travel

Tuần vừa rồi đi hơi bị nhiều. May mà mình mua máy ảnh rồi nên chụp được khá nhiều hình. Vì hôm nay còn một số anh em trong team đi Prokingtex còn đang lang thang ngoài Sapa nên mình chưa phải xuống khách hàng và có chút thời gian viết về chuyến đi. Đầu

Read More