Cổ tích hiện đại

(Truyện bịa, nhưng mà quan trọng gì, khi mà 1 câu chuyện tương tự cũng bịa nốt). **Chín Lê** là 1 cậu bé nhà nghèo. Hàng ngày, câu đi bán đậu phộng để giúp cha mẹ. Cậu vẫn hay lê la ở trại lính của giặc để bán cho chúng. Bọn chúng có vẻ có

Read More