Ngày của mẹ.

Hôm nay lên mạng mới biết hôm qua là ngày của mẹ. Cũng tại hôm qua lu bu với đủ thứ chuyện vui buồn nên không hay. Chưa bao giờ tôi viết về mẹ. Tháng 10 n

Read More →

Holiday

Đợt lễ này được nghỉ khá dài. Tưởng được ăn chơi nhảy múa dài dài, có thêm ít thời gian dư giả học bài. Đến đầu tuần nhận SMS từ FTMS, báo cuối

Read More →