Thắng Nguyễn

Ông tên Thắng, họ Nguyễn, sinh ra tại một làng quê Bắc bộ. Ta hãy tạm gọi ông là Thắng Nguyễn 😀 Thắng Nguyễn tương đối ham học. Không biết có phải c

Read More →

Fail to prepare?

Failed to prepare, prepared to fail. Câu thành ngữ này mình nghe nhiều rồi. Quả thật mình đã fail. Không cần đợi đến tháng 2 như mọi khi. Cũng chẳng phải mình kh

Read More →