Fail to prepare?

Failed to prepare, prepared to fail. Câu thành ngữ này mình nghe nhiều rồi.
Quả thật mình đã fail. Không cần đợi đến tháng 2 như mọi khi. Cũng chẳng phải mình không học bài. Mình học tương đối kĩ, và hoàn toàn tự tin để đi thi. Nhưng, oan nghiệt thay, lại nhớ nhầm ngày thi.
Môn P4 này phải thi lại lần nữa, đau hơn lần trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *