Play! framework

Trước giờ trong các ngôn ngữ lập trình web mình chỉ biết mỗi PHP. Trong thế giới PHP thì Zend Framework quả là tuyệt vời, và việc sử dụng ZF khiến mình học hỏi được rất nhiều điều, nhất là mình thấy rõ về MVC và lợi ích của nó. PHP đã ra phiên bản

Read More