New webcam

Hôm trước bố vào, chị Hải có gửi cho mình 1 cái webcam, vì chị đang thừa 1 cái, để thỉnh thoảng chat với các cháu. Cái webcam có 1 thứ mà mình thấy rất tiện: nó kèm theo 1 cái micro để máy tính có thể chat voice luôn. Hôm nay mình thử cái

Read More

Apache command

Here are some useful command for running Apache on Linux: – Operation: /etc/init.d/apache2 start|stop|reload|restart|configtest – Errors: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name Solution: Use your favorite text editing program (I use vi here) and open the file. sudo vi /etc/apache2/apache2.conf Add the following line somewhere: ServerName localhost and restart Apache. sudo

Read More

Sau mùa bận

Vậy là mùa bận cũng đã qua. Bây giờ mọi người đã có thời gian để thở. Sang tháng sau là mình phải thi ACCA rồi. Lần này học hành có vẻ nghiêm túc hơn 2 lần trước, môn P3 cũng đã học được đến chương 5 rồi, thấy khá thú vị. Nhưng P1 thì

Read More

Đặt tên

Sáng tạo quả thật là 1 việc không đơn giản. Chẳng phải là sáng tạo gì lớn lao, chỉ là nghĩ ra 1 cái tên cho bussinees của mình (trong tương lai). Đương nhiên yêu cầu trước tiên là cái tên đó phải không đụng hàng (để còn đăng kí thương hiệu). Yêu cầu nữa

Read More