The new role

Sau 6 năm làm việc, mình đã được promoted lên vị trí Audit Manager. CEO mới họp các new manager sáng nay để thông báo, và sẽ có official announcement trong tuần này. Audit Manager, một vị trí phải chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ một audit engagement. Nếu như senior chủ yếu quản

Read More