The new role

Sau 6 năm làm việc, mình đã được promoted lên vị trí Audit Manager. CEO mới họp các new manager sáng nay để thông báo, và sẽ có official announcement trong tuần này

Read More →