Bitcoin – Bài 2: Chống giao dịch giả mạo

Một giao dịch chuyển Bitcoin thường có các bước sau: Người chuyển ra lệnh chuyển tiền -> giao dịch phát sinh. Giao dịch này được ký điện tử bởi chủ tài khoản. Mạng máy tính sẽ xác thực giao dịch này, nếu đúng là chủ tài khoản ra lệnh, và người đó còn đủ Bitcoin

Read More