Kiên trì

Gần đây, tôi rút ra được kết luận rằng muốn thành công thì nhất thiết không thể thiếu một đức tính. Nó là gì thì chắc bạn cũng đã đoán được khi đọc tựa của bài viết này: tính kiên trì. Ngô Bảo Châu không thể thành công đến như vậy nếu không kiên trì

Read More