Chuyển host, lên cloud

Lại một lần nữa tôi chuyển host cho cái blog này, sau 1 năm dùng “chùa” cái host mà bác Sâm thuê bên Digipower. Sau khi sử dụng host miễn phí thì thấy ho

Read More →

Blank check

Khoảng hè năm 1996, mình đang học lớp 6 và thời điểm đó qua giai đoạn tổng ôn rồi, chương trình học khá nhẹ nhàng. Sáng học, chiều nghỉ. Buổi chiều mì

Read More →

Gặp lại bạn cũ

Mấy ngày nghỉ lễ dài, mình về ĐN đi đám cưới. Tại đây mình gặp 2 đứa bạn cũ hồi ở quê. Quê mình có nhiều đứa vào SG sống, nên mình hẹn hôm sau l

Read More →