Chuyển host, lên cloud

Lại một lần nữa tôi chuyển host cho cái blog này, sau 1 năm dùng “chùa” cái host mà bác Sâm thuê bên Digipower. Sau khi sử dụng host miễn phí thì thấy host có phí có ưu điểm là ổn định, lâu không vào cũng không sợ khóa tài khoản.
Tuy nhiên bây giờ host bác Sâm sắp hết hạn, nên tính chuyện chuyển host. Ban đầu tính về lại 000webhost, cái này cũng tốt nhưng lâu không đăng nhập cpanel nó sẽ chèn quảng cáo vào trang của mình, nên tôi cũng không thích lắm.
Tình cờ kiếm được mấy trang cloud hosting hỗ trợ luôn php. Mà gói miễn phí của nó khá rộng rãi. Thế nên tôi chuyển hẳn lên phpfog, và cái host này giờ chạy trên cloud rồi, không lo về hạ tầng nữa 😀 Cái phpfog này cũng sử dụng dịch vụ cloud của Amazon thôi, nên coi như mình dùng của Amazon :). Chọn server Đông Nam Á cho gần để có tốc độ tải nhanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *