Họp lớp

Cuối cùng thì cái ngày mong đợi cũng đã đến: 1/11 lớp kế toán 12 K28 tổ chức họp lớp. Đây là lần họp lớp đầu tiên sau hơn 2 năm ra trường nên có vẻ

Read More →