Chết.

Chết là ngừng cuộc sống sinh học.Trước đây, người ta xác định thời gian chết là lúc tim và phổi ngừng hoạt động. Sau đó, với tiến bộ của kĩ thuật

Read More →

Fake steve

Đọc đoạn này của fake “Steve Job” (CEO của Apple) lại nghĩ về 1 trong những lời khuyên của anh Hạ ngay từ những ngày đầu vào Deloitte – be yourse

Read More →