Chết.

Chết là ngừng cuộc sống sinh học.Trước đây, người ta xác định thời gian chết là lúc tim và phổi ngừng hoạt động. Sau đó, với tiến bộ của kĩ thuật hồi sức tim phổi, người ta có thể hồi sinh lại những người mà tim và phổi đã ngưng hoạt động. Và một người

Read More

Fake steve

Đọc đoạn này của fake “Steve Job” (CEO của Apple) lại nghĩ về 1 trong những lời khuyên của anh Hạ ngay từ những ngày đầu vào Deloitte – be yourself. How to get it? That is your challenge. My advice to you is to listen to your heart. Follow your passion. Believe in who

Read More