Sinh nhật

Hôm qua là sinh nhật mình. Từ sang tới chiều nhận được khá nhiều lời chúc trên Facebook. Đúng là thời đại công nghệ, máy móc giúp người ta không bị miss

Read More →