Kết quả thi ACCA

Sau giờ ăn trưa, về lại văn phòng (khách hàng), mở máy tính lên thi nhận được kết quả ACCA. Mình đã đỗ cả 2 môn (P2: 52, P3: 58). Môn P2 mình thi lần đầu

Read More →

Zend Framework

Zend Framework sẽ ra phiên bản 2.0 trong năm nay. Theo những gì mà các developer đang thảo luận thì có lẽ ZendX_Jquery sẽ không tồn tại trong phiên bản mới. Tuy nhi

Read More →