Zend Framework

Zend Framework sẽ ra phiên bản 2.0 trong năm nay. Theo những gì mà các developer đang thảo luận thì có lẽ ZendX_Jquery sẽ không tồn tại trong phiên bản mới. Tuy nhiên mình đã thử dùng Jquery trực tiếp không qua 1 helper dạng ZendX và thấy vẫn ngon lành, không vấn đề gì cả.

Lâu rồi không đụng đến ZF, giờ thử append 1 cái file js (Jquery) mà làm hoài đính được JS và không ra được cái baseUrl, thì ra phải có thêm dấu () nữa. Hơn nữa nếu là

$this->headScript()->appendFile($this->baseUrl() . '/js/jquery/jquery-1.5.js');

echo $this->headScript;

1 thought on “Zend Framework

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *