7 sự thật

Forewords: Theo yêu cầu của alê muốn lão tham gia công cuộc “tag”, sau đây là “7 điều cần biết về lão nhị”. Lưu ý lão chỉ coi đây là 1 bài viết vì bằng hữu, không phải 1 phần của trò chơi “tag” nên lão không phổ biến luật chơi cũng như không chỉ

Read More

Official site bị die

Màn đêm đen đặc, trời mưa như trút nước, trên không gian ảo, có một server lặng lẽ lìa đời (đúng hơn là chỉ cái hard disk của nó gửi hồn theo mây gió thôi). Ác nghiệt thay, official site của lão lại nằm trên cái server đó. Ôi thôi thôi, lại một lần nữa

Read More